Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 1 534 982,24 zł

AKTYWA OBROTOWE: 10 319,43 zł

SUMA AKTYWÓW: 1 545 301,67 zł

Stan na 31.12.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 12, maj 2018 10:38 Grzegorz Franelak