DYREKTOR : Joanna Gewald

tel: 32 672 25 62

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie http://www.zawiercie.bip.net.pl/

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Statut placówki.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 12 maj 2018 10:40 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 wrzesień 2022 12:26 Grzegorz Franelak Porównaj