Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 3 591 347,69 zł

AKTYWA OBROTOWE: 10 261,30 zł

SUMA AKTYWÓW: 3 601 608,99 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 12 maj 2018 10:38 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 maj 2020 13:53 Grzegorz Franelak Porównaj