Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu jest nauczanie wychowanie, opieka nad dziećmi

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut placówki

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z poźn zm.).

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 12 maj 2018 10:37 Grzegorz Franelak