Rejestry i ewidencje w zakresie nauczania

 1. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły
 2. Księga uczniów
 3. Imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 4. Imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 5. Rejestr wydanych kart rowerowych
 6. Imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 7. Rejestr druków ścisłego zarachowania (ewidencja przychodu i rozchodu)
 8. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 9. Rejestr uchwał rady pedagogicznej

Rejestry i ewidencje w zakresie bezpieczeństwa uczniów

 1. Rejestr wypadków
 2. Rejestr wyjść grupowych

Rejestry kadrowo – płacowe

 1. Rejestr zatrudnionych pracowników
 2. Rejestr wydanych świadectw pracy
 3. Ewidencja zastępstw nauczycieli
 4. Ewidencja rozliczenia godzin ponadwymiarowych
 5. Rejestr szkoleń pracowniczych BHP
 6. Rejestr wydanych delegacji służbowych
 7. Rejestr umów zleceń
 8. Rejestr wypadków pracowników przy pracy
 9. Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników

 Rejestry o charakterze administracyjnym

 1. Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej
 2. Księga kontroli zewnętrznych
 3. Ewidencja upoważnień
 4. Księga druków ścisłego zarachowania
 5. Ewidencja pełnomocnictw
 6. Rejestr skarg i wniosków

Dokumentacja w zakresie gospodarki materiałowej

 1. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 2. Księga zbiorów bibliotecznych oraz rejestr ubytków
 3. Książka obiektu budowlanego zawierająca wykaz kontroli okresowych dotyczących stanu technicznego obiektu

Archiwum dokumentacji szkoły

            Dane z rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 marzec 2022 06:57 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 marzec 2022 07:00 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 marzec 2022 07:03 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 marzec 2022 07:04 Grzegorz Franelak Porównaj