2021

09.11.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu – Ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. ,,Trzymaj formę’’.

Bez uwag.

08.07.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu – Kontrola przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2021/2022 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno – sanitarnych.

Bez uwag.

11.01.2021r. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu – Kontrola wypoczynku (półkolonie zimowe).

Brak zaleceń.

19.05.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu – Kontrola kompleksowa pływalni krytej.

Brak zaleceń.