2022

18.02.2022r. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu – Kontrola wypoczynku (półkolonie zimowe).

Brak zaleceń.

16.02.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu – Ocena stanu sanitarnego wypoczynku, przestrzegania procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii SARS CoV 2.

Bez uwag.

15.02.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu – Kontrola stołówki dotycząca bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego w związku                      z wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży, przestrzeganie przepisów w związku              z COVID – 19.

Brak zaleceń.